ยินดีต้อนรับสู่ www.kklocal.net : กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองทั้งถิ่นจังหวัดขอนแก่น

มติ ...ขอนแก่น

[2554] [2555] [2556] [2557]

มติ .อบต..ขอนแก่น

[2554] [2555] [2556] [2557]

>> วิสัยทัศน์ กลุ่มงาน
>> บุคลากรกลุ่มงาน
>> ปฏิทิน/กิจกรรมกลุ่มงาน

หนังสือสั่งการ

.../ .อบต..ขอนแก่น / .สถ.

ประกาศ

ก.จังหวัด

>> ร้องเรียน/ร้องทุกข์
>> ติดต่อกลุ่มงาน

กฏหมายและระเบียบต่างๆ

../ ../ กฎกระทรวง / ระเบียบ

แบบฟอร์ม

งานบริหารงานบุคคล เทศบาล/อบต.

>> เวปบอร์ด

[ถวายพระพรออนไลด์][ข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น][กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น][เว็บบอร์ด][ร้องเรียน/ร้องทุกข์]

kklocalnet@kklocal.net

Free Hit Counter
จำนวนผู้เข้าชม