มติ ...ขอนแก่น

[2554] [2555] [2556] [2557] [2558] [2559]

มติ .อบต..ขอนแก่น

[2554] [2555] [2556] [2557] [2558] [2559]

>> วิสัยทัศน์ กลุ่มงาน


>> บุคลากรกลุ่มงาน


>> ปฏิทิน/กิจกรรมกลุ่มงาน


หนังสือสั่งการ

.../ .อบต..ขอนแก่น / .สถ.

ประกาศ

ก.จังหวัด

>> ร้องเรียน/ร้องทุกข์


>> ติดต่อกลุ่มงาน


กฎหมายและระเบียบต่างๆ

.. / .. / กฎกระทรวง / ระเบียบ

แบบฟอร์ม

งานบริหารงานบุคคล เทศบาล/อบต.

>> เวปบอร์ด


[ถวายพระพรออนไลด์][ข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น][กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น][เว็บบอร์ด][ร้องเรียน/ร้องทุกข์]

kklocalnet@kklocal.net

Free Hit Counter
จำนวนผู้เข้าชม