ติดต่อเรา
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
เลขที่ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ : 043-238913
โทรสาร : 043-238913
อีเมล์ :
kklocalnet@kklocal.net


 

       ท่านสามารถส่งเรื่องร้องทุกข์ถึงกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ได้โดยการส่งผ่านระบบ อีเมล์, เว็บบอร์ด หรือผ่านระบบแบบฟอร์มรับเรื่องร้องทุกข์ของทางเว็บไซต์ได้ โดยทางท้องถิ่นจะนำเรื่องราว และข้อมูลของท่านมาพิจารณาและปรับปรุงให้ชุมชนของเราดีขึ้น ทั้งนี้ท่านยังสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ถึงท้องถิ่นได้ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทั้งแบบส่วนตัว (ส่งตรงถึงท้องถิ่นโดยการส่ง อีเมล์ หรือใช้แบบฟอร์มของเว็บไซต์ด้านล่าง) และแบบเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยการใช้งานผ่านเว็บบอร์ดได้อีกด้วย

ท่านสามารถเลือกการส่งเรื่องราวร้องทุกข์ได้ 2 วิธี คือ

 
 
1. ส่งข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ถึงท้องถิ่นได้ผ่านทางอีเมล์
  
kklocalnet@kklocal.net


 

 

 
 
2. ส่งข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ถึงท้องถิ่นได้โดยการส่งข้อความผ่านทางระบบเว็บบอร์ดของเว็บไซต์
    และเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้
    คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บบอร์ด